Contributie

De hoogte van de contributie bedraagt:

Indeling Contributie
Senioren - Basis €200,-
Senioren - toeslag 2e training €40,-
Jeugd C / B €145,-
Jeugd CMV €95,-
Recreanten €145,-

Senioren – Basis:                     

Senioren – toeslag 2e training:

Jeugd C / B:                             

Jeugd CMV:                             

Recreanten:                             

Bondscontributie NeVoBo:  

€207,50,-

€40,-

€152,50,-

€112,50,-

€145,-

€17,50,-

Voor meer informatie over de contributie kun je contact opnemen met:

Michelle Maessen (penningmeester & ledenadministratie)
De Korte Beemdens 1
6019 CS Wessem

Telefoon: 06 – 135 075 90
E-mail: penningmeester@vcmaasdal.nl

Het IBAN-rekeningnummer van VC Maasdal is:
NL65RABO0157594009

Contributie VC Maasdal