Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Naam

[vacant]

Joep Hendrix

Michelle Maessen

Brigit Munnecom-Cremers

Job Hennissen

Jolien Smeets-Bongaerts

[vacant]

[vacant]

Functie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Wedstrijdsecretariaat


Technische commissie

Jeugdcommissie

Bestuurslid

Bestuurslid

Contactgegevens

06 – 28654688 / info@vcmaasdal.nl

06 – 13507590 / penningmeester@vcmaadal.nl

06 – 44756712 / wedstrijdzaken@vcmaasdal.nl

tc@vcmaasdal.nl