Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Naam Functie Contact
Nicole Kruijtzer - Wijnands Voorzitter voorzitter@vcmaasdal.nl
Joep Hendrix Secretaris 06-28654688 / info@vcmaasdal.nl
Michelle Maessen Penningmeester 06-13507590 / penningmeester@vcmaasdal.nl
Brigit Munnecom-Cremers Wedstrijdsecretariaat 06-44756712 / wedstrijdzaken@vcmaasdal.nl
Jolien Smeets-Bongaerts Jeugdcommissie jc@vcmaasdal.nl
Bart Smeets Sponsorcommissie sponsoring@vcmaasdal.nl